Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Dysleksja. Ćwiczenia językowe dla dzieci zagrożonych dysleksją (9-10 lat)

Autor: Marta Kuchnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo WiR
Co chcesz ćwiczyć: Percepcja wzrokowa
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-65423-34-4
Liczba stron: 65
58.00 zł
Ilość
Opis

Dysleksja. Ćwiczenia językowe dla dzieci zagrożonych dysleksją (9-10 lat)

Zestaw ćwiczeń językowych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 9-10 lat. 

Ćwiczenia zawarte w zestawie służą wzmacnianiu koncentracji, logicznego myślenia oraz analizowania i porównywania odczytywanych treści.

Materiał zadaniowy obejmuje ćwiczenia w obrębie wyrazu, zdania i tekstu. Uczy dziecko:
– różnicowania liter,
– rozróżniania części mowy,
– odmiany wyrazów,
– budowania zdań (tworzenia logicznych konstrukcji, rozwijania i skracania zdań),
– tworzenia krótkich form wypowiedzi.

Forma zadań zachęca do przyjmowania twórczej postawy i swobodnego rozwijania wyobraźni. Uczniowie, osiągając sukcesy w obrębie łatwiejszych zadań, mogą sukcesywnie przechodzić do coraz trudniejszego materiału, nie odczuwając zniechęcenia ani lęku przed niepowodzeniem.

Zbiór powstał w oparciu o ćwiczenia wykonywane podczas pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Spis treści:

  • Różnicowanie samogłosek
  • Różnicowanie liter podobnych graficznie
  • Zdania w obrębie zdań. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniach, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
  • Rzeczownik
  • Czasownik
  • Przymiotnik
  • Przymiotnik, przysłówek i rzeczownik
  • Przyimek
  • Rozwijanie zdań prostych. Przekształcanie zdań złożonych
  • Praca z tekstem. Tworzenie pisemnych form wypowiedzi