Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Dysleksja. Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją (5–6)

Wydawnictwo: Wydawnictwo WiR
Co chcesz ćwiczyć: Percepcja wzrokowa
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-62739-55-4
Liczba stron: 46
58.00 zł
Ilość
Opis

Dysleksja. Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją (5–6)

Zestaw zawierający ćwiczenia: słuchowe i językowe, spostrzegania wzrokowego, mechanizmów lewopółkulowych, grafopercepcji.

Cele ćwiczeń:

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego:
– identyfikowanie elementów tematycznych (obrazki), atematycznych (figury geometryczne), literowych
( sylaby, wyrazy),
– wyszukiwanie brakujących elementów przedstawionych na materiale tematycznym, atematycznym i literowym,
– wyszukiwanie elementów, którymi różnią się wzory tematyczne, atematyczne i literowe,
– przerysowywanie wzorów atematycznych i literopodobnych.

Ćwiczenia mechanizmów lewopółkulowych:
– linearne porządkowanie wzorów atematycznych, literowych,
– linearne porządkowanie elementów tematycznych, między, którymi zachodzi określona relacja.

Ćwiczenia słuchowe i językowe:
– wysłuchiwanie rymów,
– odnajdywanie rymów,
– tworzenie czasowników,
– tworzenie rzeczowników,
– różnicowanie opozycji fonologicznych.

Ćwiczenia grafopercepcyjne:
– zamalowywanie niewielkich przestrzeni,
– dorysowywanie brakujących elementów.

Rodzaje zadań zawartych w zestawie:
POSZUKAJ TAKI SAM OBRAZEK /WYRAZ, WZÓR/ – ćwiczenia identyfikowania elementów.
POSZUKAJ, CZEGO BRAKUJE – ćwiczenia porównywania;
CZYM SIĘ RÓŻNI? – ćwiczenia różnicowania.
NARYSUJ WEDŁUG WZORU – ćwiczenia analizowania wzoru od lewej do prawej strony zgodnie z kierunkiem czytania.
DOKOŃCZ SEKWENCJĘ – ćwiczenia kontynuowania sekwencji.
DOKOŃCZ SZEREG – ćwiczenia kontynuowania szeregu.
POŁĄCZ TAKI SAM.
POSZUKAJ, CZEGO BRAKUJE.
WSKAŻ, CZYM SIĘ RÓŻNIĄ –  różnicowanie wyrazów.
ODSZUKAJ TAKI SAM WYRAZ.
POŁĄCZ TAKIE SAME WYRAZY.
KTO MÓWI PODOBNE SŁOWA? – ćwiczenia wysłuchiwania rymów.
WYMYŚL PODOBNE SŁOWO – ćwiczenia odnajdywania rymów.
CZY ŻÓŁW MÓWI DOBRZE? – ćwiczenia różnicowania głosek.
NAZWIJ ZWIERZĘTA I POWIEDZ, CO ONE ROBIĄ – ćwiczenia tworzenia czasowników.
POKOLORUJ ZWIERZĘTA I NADAJ IM NAZWY – ćwiczenia tworzenia rzeczowników.
NARYSUJ, PRZERYSUJ, DORYSUJ – ćwiczenia grafopercepcyjne.