Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Sylaby inaczej #1 (prymarne)

Autor: Jagoda Cieszyńska
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej
Co chcesz ćwiczyć: Nauka czytania
Kategoria: CMK , Pomoce logopedyczne
ISBN: 978-83-64957-32-1
47.00 zł
Ilość
Opis

Sylaby inaczej #1

Pomoc Sylaby inaczej przygotowana została dla dzieci rozpoczynających naukę czytania a także z myślą o dzieciach:

- z trudnościami z koncentracją, wynikającymi przez nadmierną stymulację wysokimi technologami,

- lewoocznych,

- z opóźnionym rozwojem mowy,

- z trudnościami dyslektycznymi (także w rodzinie).

 

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.

Dzieci, które szybko opanowują umiejętność samodzielnego odczytywania samogłosek, a jednak przejawiają problemy z odróżnianiem sylab w dwóch pierwszych paradygmatach powinny uzyskać pomoc z zastosowaniem zapisu w odbiciu negatywowym.

Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Umiejętność rozpoznawania sylab pozwoli dziecku rozumieć znaczenie każdego nowego wyrazu. Wówczas dopiero możliwe będzie czytanie według mechanizmów lewopółkulowych, niezależnych od globalnego rozpoznawania słów. Tylko umiejętność linearnego czytania warunkuje sukces edukacyjny, także w uczeniu się języków obcych.

 

W skład kompletu wchodzą sylaby:

MA MO MU MÓ ME MY MI

SA SO SU SÓ SE SY

FA FO FU FÓ FE FY FI

BA BO BU BÓ BE BY BI

WA WO WU WÓ WE WY WI

KA KO KU KÓ KE KY KI

PA PO PU PÓ PE PY PI

DA DO DU DÓ DE DY DI

GA GO GU GÓ GE GY GI

ZA ZO ZU ZÓ ZE ZY

LA LO LU LÓ LE LI

TA TO TU TÓ TE TY TI