Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Sylaby Inaczej - Zestaw (#1-5)

Co chcesz ćwiczyć: Nauka czytania
ISBN: 978-83-64957-39-0
179.00 zł
Produkt chwilowo niedostępny
Opis

Sylaby inaczej

Pomoc Sylaby inaczej przygotowana została dla dzieci rozpoczynających naukę czytania a także z myślą o dzieciach:

- z trudnościami z koncentracją, wynikającymi przez nadmierną stymulację wysokimi technologami,

- lewoocznych,

- z opóźnionym rozwojem mowy,

- z trudnościami dyslektycznymi (także w rodzinie).

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.

Dzieci, które szybko opanowują umiejętność samodzielnego odczytywania samogłosek, a jednak przejawiają problemy z odróżnianiem sylab w dwóch pierwszych paradygmatach powinny uzyskać pomoc z zastosowaniem zapisu w odbiciu negatywowym.

Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Umiejętność rozpoznawania sylab pozwoli dziecku rozumieć znaczenie każdego nowego wyrazu. Wówczas dopiero możliwe będzie czytanie według mechanizmów lewopółkulowych, niezależnych od globalnego rozpoznawania słów. Tylko umiejętność linearnego czytania warunkuje sukces edukacyjny, także w uczeniu się języków obcych.

W skład zestawu wchodzą sylaby:

Część 1

PA PO PU PÓ PE PI PY
MA MO MU MÓ ME MI MY
BA BO BU BÓ BE BI BY
LA LO LU LÓ LE LI
FA FO FU FÓ FE FI FY
WA WO WU WÓ WE WI WY
TA TO TU TÓ TE TI TY
DA DO DU DÓ DE DI DY
SA SO SU SÓ SE SY
ZA ZO ZU ZÓ ZE ZY
KA KO KU KÓ KE KI KY
GA GO GU GÓ GE GI GY

Część 2

AP OP UP ÓP EP IP YP
AM UM ÓM EM IM YM
AL OL UL ÓL EL IL YL
AF OF UF ÓF EF IF YF
AT OT UT ÓT ET IT YT
AS OS US ÓS ES IS YS
AK OK UK ÓK EK IK YK

Część 3

JA JO JU JÓ JE JI
NA NO NU NÓ NE NY
SZA SZO SZU SZÓ SZE SZY
ŻA ŻO ŻU ŻÓ ŻE ŻY
RZA RZO RZU RZE RZY
CA CO CU CÓ CE CY
DZA DZO DZU DZÓ DZE DZY
HA HO HU HÓ HE HI HY
CHA CHO CHU CHÓ CHE CHI CHY
ŁA ŁO ŁU ŁÓ ŁE ŁY

Część 4

AJ OJ UJ ÓJ EJ IJ YJ
AN ON UN EN IN YN
ASZ OSZ USZ ÓSZ ESZ ISZ YSZ
AC OC UC ÓC EC IC YC
ACH OCH UCH ÓCH ECH ICH YCH
AŁ OŁ UŁ ÓŁ EŁ IŁ YŁ

Część 5

RA RO RU RÓ RE RI RY
CIA CIO CIU CIE CI
SIA SIO SIU SIÓ SIE SI
CZA CZO CZU CZÓ CZE CZY
DŻA DŻO DŻU DŻE DŻY
DRZA DRZO DRZU DRZE DRZY
DZIA DZIO DZIU DZIÓ DZIE DZI
ZIA ZIO ZIU ZIÓ ZIE ZI
AR OR UR ÓR ER IR YR
AĆ OĆ UĆ EĆ IĆ YĆ
AŚ OŚ UŚ EŚ IŚ YŚ
ACZ OCZ UCZ ÓCZ ECZ ICZ YC