Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.

Autor: Anna Siudak
Kategoria: Webinary
ISBN: web24
100.00 zł
Ilość
Opis

Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją.

Świadomość trudności neurologicznych jest podstawą przeprowadzenia prawidłowej diagnozy oraz fundamentem programu terapeutycznego, głównym problemem pacjenta z afazją nie jest bowiem rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Podczas szkolenia zaplanowana została analiza materiałów audio-wizualnych.

Program warsztatów:

  1. Patomechanizm afazji – językowe i poznawcze konsekwencje uszkodzenia mózgu
  2. Zaburzenia poznawcze w afazji – wyniki testu SON-R 6-40 u młodych pacjentów z afazją
  3. Zaburzenia zmysłów (wzrok, słuch) a diagnoza i terapia osób dorosłych po przebytych incydentach neurologicznych
  4. Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją
  5. Analiza materiałów audio-wizualnych