Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Wykorzystanie techniki programowania języka i dziennika wydarzeń w budowaniu dwóch systemów językowych dzieci wychowywanych w dwujęzyczności webinar

Kategoria: Webinary
ISBN: web19
100.00 zł
Ilość
Opis

Wykorzystanie techniki programowania języka i dziennika wydarzeń w budowaniu dwóch systemów językowych dzieci wychowywanych w dwujęzyczności

Socjalizacja dziecka odbywa się poprzez język, co implikuje konieczność rozumienia i używania przez dziecko języka najbliższego otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy w otoczeniu tym występują dwa języki. Terapii dziecka dwujęzycznego powinno przyświecać zatem myślenie, że dwujęzyczność stanowi korzyść tylko wówczas, gdy dziecko ma szansę rozwinąć w pełni kompetencje językowe, komunikacyjne oraz kulturowe w dwóch systemach językowych.

Doświadczenia terapeutów Metody Krakowskiej pokazują, że wykorzystanie m.in. techniki programowania języka oraz dziennika wydarzeń pozwala skutecznie budować dwa systemy językowe w umyśle dziecka dwujęzycznego oraz kształtować jego kompetencję komunikacyjną w obu przyswajanych kodach.

Podczas webinaru omówione zostaną sposoby budowania dwóch systemów językowych na przykładzie języka polskiego oraz języka angielskiego. Przykłady użycia technik terapeutycznych zaprezentowane zostaną również elementarnie w językach: rosyjskim, ukraińskim oraz hiszpańskim.