Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Wczesna stymulacja językowa dzieci z Zespołem Downa (do 24 m. ż.) webinar

Kategoria: Webinary
100.00 zł
Ilość
Opis

Wczesna stymulacja językowa dziecka z zespołem Downa (do 24 m. życia)

W ostatnich latach dużo zmieniło się w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej dzieci z zespołem Downa. Pomimo to, w kontekście stymulacji rozwoju mowy u dzieci z trisomią 21, nierzadko spotyka się wypowiedzi sugerujące, że nabywają one język w swoim tempie i z pewnym opóźnieniem w stosunku do zdrowych dzieci. Niestety, takie myślenie często powoduje, że nie tylko rodzice, ale także specjaliści, oczekując na nadejście tego odpowiedniego czasu, nie decydują się na wczesną stymulację językową. Szczególnie istotne w tych oddziaływaniach jest wczesne rozpoczynanie systematycznej terapii nastawionej na całościowy rozwój dziecka, ze zwróceniem uwagi także na ćwiczenia językowe. Dobrze przygotowany program terapeutyczny, bazujący na informacjach dotyczących plastyczności mózgu oraz odpowiadający indywidualnym potrzebom dziecka przy intensywnej współpracy terapeutów (fizjoterapeutów,neurologopedów) i rodziców, najczęściej przynosi wymierne efekty.

Podczas webinaru zaprezentowane będą wyodrębnione obszary działania terapeutycznego wobec małych (do 24 m. życia!!!!) dzieci z zespołem Downa ze szczególnym uwzględnieniem sfery komunikacji i języka.