Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczniu języka polskiego jako drugiego. webinar

Autor: Anna Siudak
Kategoria: Webinary
ISBN: web32
100.00 zł
Ilość
Opis

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczniu języka polskiego jako drugiego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną autorskie techniki pracy nad prawidłową artykulacją polskich głosek u dzieci dwujęzycznych oraz u osób uczących się języka polskiego jako drugiego/obcego.

Bazując na współczesnej wiedzy neurobiologicznej, autorka wskazuje na konieczność stymulowania słuchu fonemowego i fonetycznego także w procesie nauczania wymowy obcokrajowców. Wykorzystując dodatkowo własne doświadczenie logopedyczne, zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi z wadami wymowy, badaczka proponuje autorski model pracy nad artykulacją oparty na linearnym przetwarzaniu prymarnych i sekundarnych cech polskich głosek. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną audytywne (słuchowe) i nieaudytywne (niesłuchowe) techniki pracy nad artykulacją najtrudniejszych głosek języka polskiego oraz stopniowe wykorzystywanie nabytych umiejętności w artykulacji wyrazów trudnych. Zaprezentowane techniki zostaną dostosowane do wiekowych potrzeb uczących się (dzieci i dorośli).