Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów) webinar

Autor: Marta Korendo
Kategoria: Webinary
ISBN: web07
100.00 zł
Ilość
Opis

Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów)

Zachowania manipulacyjne znacząco utrudniają funkcjonowanie z dzieckiem z zespołem Aspergera, zarówno w codziennym, rodzinnym życiu, jak i w terapii. Obserwowane w ZA manipulacje przybierają różne formy i mają zróżnicowane nasilenie. Zależą od wieku dziecka oraz od płci. Wczesne ich zidentyfikowanie oraz przyjęcie wobec nich odpowiednich postaw, zarówno przez rodziców, jak i terapeutów, pozwala na znaczące ich wyeliminowanie oraz poprawę funkcjonowania dziecka w domu i edukacji.