Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Programowanie języka u osób z afazją webinar

Autor: Anna Siudak
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej
Kategoria: Webinary - powtórki
ISBN: web08
100.00 zł
Ilość
Opis

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu programowania języka w terapii osób dorosłych z afazją. Świadomość zasad doboru elementów językowych najistotniejsza jest w przypadku głębokich zaburzeń afatycznych, gdzie jedyną drogą do samodzielnego komunikowania się pozostaje najczęściej wykorzystanie funkcji zachowanych tj. prawopółkulowych. Uruchomienie przetwarzania lewopółkulowego odbywać się powinno w obszarze wszystkich podsystemów języka, by pacjent dotknięty trudnościami komunikacyjnymi jak najszybciej odczuł proces restytucji mowy. Odbudowa systemu językowego związana jest z diagnozą 1. rozumienia, 2. powtarzania i 3. nazywania na każdym poziomie organizacji językowej.

PROGRAM

1.     Rola funkcji prawej i lewej półkuli w procesie komunikacji.

2.     Techniki odbudowy lewopółkulowych funkcji językowych z wykorzystaniem zachowanych zdolności prawej półkuli:

a)     Programowanie podsystemu fonetyczno-fonologicznego,

b)    Programowanie podsystemu semantycznego,

c)     Programowanie podsystemu syntaktycznego.