Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Pamięć, uwaga, uczenie się webinar

Kategoria: Webinary
ISBN: web06
100.00 zł
Ilość
Opis

Pamięć, uwaga, uczenie się

Podczas spotkania zostaną przedstawione neurobiologiczne mechanizmy pamięci i uwagi, będące warunkiem dokonywania się zmian plastycznych w korze mózgowej. Omówione będą różne rodzaje pamięci i mechanizmy nimi kierujące, a także czynniki negatywnie wpływające na proces zapamiętywania.

W procesie stymulacji i w przebiegu terapii najważniejsze jest budowanie przestrzeni do samodzielnego uczenia się, dokonywania transferu zdobytych umiejętności na nowe sytuacje.

Przedstawione wyniki badań i budowane na ich podstawie podłoże teoretyczne stanowić będzie inspirację do podejmowania kreatywnych odziaływań terapeutycznych.