Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Relacje 2

Co chcesz ćwiczyć: Ćwiczenia lewopółkulowe
ISBN: 978-83-64957-52-9
43.00 zł
Ilość
Opis

Relacje 2

Zestaw Relacje 2 pozwala na stymulację: 

- analizy wzrokowej,

- koncentracji,

- świadomej kontroli wzrokowej,

- uwagi dowolnej,

- rozumienia instrukcji niewerbalnej,

- rozumienia zwerbalizowanych przez terapeutę relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru,

- werbalizowania relacji identyczności lub jej braku, nazywania brakujących elementów, zasad wykluczania ze zbioru. 

Ćwiczenia dostrzegania relacji przygotowują do:

- rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych,

- uczenia się przez instrukcję,

- nabywania systemu językowego – gramatyki języka.

 

Relacja ujmuje zależność między dwoma bądź większą liczbą elementów (podmiotów, przedmiotów, fragmentów obiektów, cech).

Ujęcie relacji wymaga przetwarzania sekwencyjnego, charakteryzującego pracę lewej półkuli mózgu. Najistotniejsze w terapii funkcji poznawczych jest wypracowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy elementami i związków zachodzących między nimi. Sprawności te są konieczne do opanowania języka mówionego i pisanego, ale także relacji społecznych, umiejętności kategoryzowania i rozumienia zależności przyczynowo-skutkowych.

Edukacja szkolna wymaga także dostrzegania relacji między symbolem i jego reprezentacją w realnym świecie, znakiem i znaczeniem, zachowaniem i przejawianymi emocjami.

Zestaw składa się z 105 elementów:

- 9 obrazków służy do PORÓWNYWANIA,

- 96 obrazki pozwalają na ćwiczenie dobierania obrazków identycznych (IDENTYFIKACJE) oraz wykluczanie ze zbioru na podstawie różnicy (RÓŻNICOWANIE).

Do zestawu dołączona jest instrukcja z propozycją zadań.