Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Sylaby inaczej #4 (wieloznaki)

Promocja
Autor: Jagoda Cieszyńska
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej
Co chcesz ćwiczyć: Nauka czytania
Kategoria: Ćwiczenia
ISBN: 0000000000
31.00 zł
39.00 zł
Ilość
Opis

UWAGA! W sprzedaży ostatnie sztuki, nie planujemy dodruku.

Sylaby inaczej

Pomoc Sylaby inaczej przygotowana została dla dzieci rozpoczynających naukę czytania a także z myślą o dzieciach:

- z trudnościami z koncentracją, wynikającymi przez nadmierną stymulację wysokimi technologami,

- lewoocznych,

- z opóźnionym rozwojem mowy,

- z trudnościami dyslektycznymi (także w rodzinie).

 

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.

Dzieci, które szybko opanowują umiejętność samodzielnego odczytywania samogłosek, a jednak przejawiają problemy z odróżnianiem sylab w dwóch pierwszych paradygmatach powinny uzyskać pomoc z zastosowaniem zapisu w odbiciu negatywowym.

Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Umiejętność rozpoznawania sylab pozwoli dziecku rozumieć znaczenie każdego nowego wyrazu. Wówczas dopiero możliwe będzie czytanie według mechanizmów lewopółkulowych, niezależnych od globalnego rozpoznawania słów. Tylko umiejętność linearnego czytania warunkuje sukces edukacyjny, także w uczeniu się języków obcych.

 

Pudełko zawiera paradygmaty:

CHA CHE CHI CHO CHU CHÓ CHY

CIA CIE CIO CIU CI

CZA CZE CZO CZU CZÓ CZY

DRZA DRZE DRZO DRZU DRZY

DZIA DZIE DZIO DZIU DZIÓ DZI

DZA DZE DZO DZÓ DZU DZY

DŻA DŻE DŻO DŻU DŻY

RZA RZE RZO RZU RZY

SIA SIE SIO SIU SIÓ SI

SZA SZE SZO SZÓ SZU SZY

ZIA ZIE ZIO ZIU ZIÓ ZI

ASZ ESZ ISZ OSZ USZ ÓSZ YSZ

ACZ ECZ ICZ OCZ UCZ ÓCZ YCZ

ACH ECH ICH OCH UCH ÓCH YCH