Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Przyimek "na"

Autor: Sławka Orłowska-Popek
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej
Co chcesz ćwiczyć: Programowanie języka
Kategoria: Ćwiczenia
ISBN: 978-83-64957-55-0
34.00 zł
Ilość
Opis

 

Programowanie języka - przyimek „na” 

Z pomocy Programowanie języka - przyimek „na” mogą korzystać logopedzi, nauczyciele przedszkolni, terapeuci i rodzice. To zestaw ćwiczeń ułatwiających dzieciom posługiwanie się wyrażeniami przyimkowymi.

Proponowany materiał umożliwia właściwe opanowanie systemu językowego. Dziecko uczy się zastosowania przyimków i odmiany rzeczowników. Dzięki ćwiczeniom z tym materiałem dziecko przygotowuje się do rozumienia czytanych tekstów. 

Przyimek „na” w sytuacjach przedstawionych na obrazkach łączy się z rzeczownikiem w miejscowniku. To tylko jeden z przypadków, który podczas budowania systemu językowego powinien zostać wprowadzony i utrwalony w komunikacji, co z pewnością umożliwi zebrany tu materiał. 

Przedstawione na obrazkach sytuacje są bliskie dzieciom.

Mają one zachęcać do czytania globalnego oraz tworzenia wypowiedzi. Dziecko uczy się rozumienia pytań: gdzie? na czym? oraz udzielania odpowiedzi dzięki obrazkowi, etykietce lub słowu, które może zaistnieć, kiedy wcześniej wielokrotnie były odczytywane etykietki ze zdaniami lub tylko z wyrażeniami przyimkowymi.

Na podstawie obrazków można także wykonywać działania w rzeczywistości, np. dziecko układa misia na krześle, na stole, na dywanie itp., by kolejny raz opisać zaobserwowane relacje przestrzenne.

Zestaw składa się z 40 kartoników o wymiarach 10x15cm, 42 etykietek ze zdaniami oraz 8 etykietek z wyrażeniami przyimkowymi.

W zestawie znajduje się również instrukcja z propozycjami ćwiczeń.