Centrum Metody Krakowskiej - Sklep internetowy

Kategoryzacje obrazkowe

Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska
Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej
Co chcesz ćwiczyć: Ćwiczenia myślenia
Kategoria: Ćwiczenia
ISBN: 978-83-64957-41-3
19.00 zł
Ilość
Opis

 

Kategoryzacje obrazkowe

Pomoc Kategoryzacje obrazkowe wykorzystać można do pracy z dzieckiem nad formowaniem myślenia przez analogię, warunkującego uczenie się reguł gramatycznych języka etnicznego i języków obcych. 

Rozumowanie przez analogię umożliwia dostrzeżenie wspólnych elementów (podobieństw) w odmiennych sytuacjach, bądź stosowanie tych samych schematów rozumowania podczas rozwiązywania różnych zadań.

Wykrywanie podobieństw między elementami jest zadaniem rozwiązywanym przede wszystkim w prawej korze mózgowej, natomiast odnalezienie różnic wymaga udziału lewej półkuli. 

Dlatego najłatwiejsze podczas tego rodzaju ćwiczeń są zadania wymagające włączenia elementów do istniejącej już kategorii.

 

Zestaw składa się z 30 kartoników o wymiarach 6x6cm. Obrazki można podzielić na 6 kategorii: meble, zwierzęta, ptaki, owoce, ubrania i pojazdy. Do zestawu dołączona jest również instrukcja.